//Les sentències en català només són el 4% en els jutjats tarragonins

Les sentències en català només són el 4% en els jutjats tarragonins

Unes sentències de què el 96% foren fetes en castellà i només el 4% en català. Aquest percentatge és més baix que la mitjana catalana, en què representen el 7,7%

per | 2019-11-22 09:46:4422/11/2019 09:46 | 0 comentaris

Segons dades de l’anuari del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nombre de sentències dels tribunals tarragonins el 2018 ha estat de 20.440, que representa un increment del 9,9% respecte a l’any anterior, el 2017, quan es van fer un total de 18.627 sentències.

Unes sentències de què el 96% foren redactades en castellà i només el 4% en català. Aquest percentatge d’ús del català en el redactat de les sentències és més baix que la mitjana catalana, que en representen el 7,7%.

Ara bé, desgranant una mica aquesta dada global, i a grans trets mirant l’evolució de cada llengua pel que fa a les sentències fetes als jutjats tarragonins en els darrers quatre anys, pel que fa a les redactades en castellà s’observa un descens continu des del 2014 al 2017, però a partir d’aquest any, sigui pels motius que sigui —com la influència de la situació politicosocial a Catalunya— hi ha un increment de l’activitat judicial i també hi ha un increment del 8,5% del nombre de sentències fetes en castellà sobre l’any anterior.

Pel que fa a les sentencies en català als jutjats tarragonins, el 2018 en van ser 821, quan l’any anterior en van ser 671. Mirant l’evolució en els darrers anys, el nombre de sentencies en català han anat pujant de mica en mica de manera absoluta, i ha passat de les 411 el 2014 a les 821 quatre anys després, però percentualment no ha superat mai el 4%.

Deixa un comentari