//Una nova manera de servir la societat

Una nova manera de servir la societat

By |2018-05-14T12:49:21+00:0016/05/2018 09:30|0 Comments
Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Valls

Balanç
A finals d’abril i principis de maig, és el temps en el qual les empreses i corporacions donen compte dels resultats del darrer any. També des dels departaments de l’Ajuntament presentem les memòries de la feina feta. No tenen el ressò mediàtic de les juntes d’accionistes de multinacionals, on donen xifres econòmiques del que han guanyat, davant la indignació de tanta gent que veu que a la seva butxaca hi segueix tenint el mateix. Però cal posar de manifest què s’ha fet i com estem, i això hem fet aquestes darreres setmanes presentant les memòries del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social (PLICS) i de l’àrea de Benestar Social. Unes memòries que posen de manifest la continuïtat del treball d’aquesta legislatura adreçada a millorar el dia a dia dels vallencs i les vallenques.

No entraré a detallar què s’ha fet, ho podreu trobar àmpliament explicat a la premsa i també al web de l’Ajuntament. Però sí que vull posar en relleu quatre temes que han estat cabdals durant l’any 2017. El primer, la consolidació de l’equip amb la incorporació de més personal, fruit de la negociació amb la Generalitat, que permet augmentar el treball comunitari. En segon lloc, la potenciació de les mesures per pal·liar la pobresa energètica i els problemes de manca d’habitatge. En tercer lloc, tot el suport a la gent gran i a la salut comunitària, i per últim, el nou enfoc en l’atenció de la infància, posant en marxa de forma pionera un nou model de centres oberts que permetrà treballar amb els infants des de 0 a 18 anys.

Estil

El més important de tota aquesta feina feta durant l’any 2017 és el canvi en l’orientació del treball a realitzar des de Serveis Socials. Sovint es té la idea que aquest servei és un instrument únic i exclusivament destinat a les persones amb problemes econòmics. I no és pas així, hem d’entendre els Serveis Socials com un recurs bàsic de la població, a què tots, en un moment o altre de les nostres vides, haurem de recórrer. Aquest canvi de paradigma és un dels principals reptes que tenim encara. Un concepte de servei públic que abasta molts àmbits, des de la salut, en tot el referent a les dependències de la gent més gran i les diverses discapacitats, també en àmbit del treball comunitari, la cohesió social entre diversos col·lectius socials, entre els barris de la ciutat i, per descomptat, els problemes socioeconòmics.

Per això ja fa temps que treballem en un canvi d’estil, hem de deixar de ser exclusivament un servei que treballa en funció de la demanda. Les persones que presenten alguna necessitat acudeixen a Serveis Socials perquè se’ls pugui donar solució o resposta. Però cal que siguem més proactius, que es faci més treball de carrer, de proximitat. No podem pretendre actuar per solucionar els problemes de la ciutat des d’un àmbit reclòs, és vital apropar-se, detectar i actuar en funció del que veus. Aquest nou estil que ja hem posat en marxa, sobretot en el treball comunitari des del PLICS,
el volem estendre a altres àmbits.

República
Edificar una societat que té al seu centre les persones és fàcil de dir, però per portar-ho a terme hi ha d’haver molta convicció i uns valors republicans al darrere, com la igualtat d’oportunitats, la llibertat i la justícia. D’aquesta manera es poden posar en marxa noves formes de relació amb la ciutadania, no només des de l’administració sinó també entre la mateixa ciutadania. Si des de les institucions públiques som exemple de cohesió, inclusió i justícia social, ajudarem a arrelar el sentiment que l’interès propi forma part del bé comú. I de forma conjunta podrem bastir el futur d’una ciutat veritablement republicana on tothom trobi el seu lloc i hi pugui viure desenvolupant el
millor dels seus potencials per tal de millorar la globalitat de Valls.

Leave A Comment