//Plans d’ocupació que ens fan créixer

Plans d’ocupació que ens fan créixer

per | 2018-11-02 10:21:0902/11/2018 10:21 | 0 comentaris
Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Valls

MODEL

Valls és una ciutat on les problemàtiques socials, econòmiques i de cohesió existeixen, com en moltes altres ciutats de les nostres característiques. La crisi econòmica ha portat a la precarització del món laboral i que moltes persones es quedessin sense feina, o bé amb jornades laborals escasses i uns salaris baixos. El dia a dia comporta despeses d’habitatge, energia, alimentació… i això ha fet que les persones en risc de pobresa s’incrementessin ràpidament. Aquest impacte sobre les famílies s’ha vist atenuat per la tasca que es realitza des dels Serveis Socials municipals. Amb l’entrada d’ERC al Govern de la Generalitat al 2015, es fa una aposta estratègica, unir els departaments d’Afers Socials i de Treball. Perquè apostar per la fórmula benestar social i treball és una garantia directa de millorar la qualitat de vida de les persones. Destinar recursos a les persones permet tenir una societat millor, més cohesionada i socialment més ben redistribuïda. Les societats més avançades fa temps que treballen en aquesta línia, i el Govern de la Generalitat ho ha implementat de la mà de la consellera Dolors Bassa, que deia, amb raó que la millor política social és el treball.  Fa pocs dies el conseller Chakir el Homrani, donava les dades de l’impacte a Catalunya d’aquest model. Els fruits d’aquesta manera de concebre la societat també ens han arribat a Valls en forma de més recursos econòmics.

 

TREBALL

I en l’àmbit específic del treball, la millor forma d’ajudar les persones a superar la crisi socioeconòmica i prosperar és amb polítiques actives que possibilitin la formació i l’ocupació. Fa pocs dies, Vallsgenera anunciava que enguany l’Ajuntament contractarà 60 persones aturades, el doble que el 2015, quan se’n van contractar 33. Precisament, amb l’entrada d’Esquerra al govern municipal de Valls el 2015, es van iniciar polítiques públiques inexistents fins aleshores per reduir el nombre d’aturats, com la posada en marxa dels plans d’ocupació municipals.  I al mateix temps, com deia abans, l’aposta de Treball de la Generalitat per dotar de més recursos els plans propis del Servei Català d’Ocupació (SOC) ha estat una evidència a tot Catalunya en general i, lògicament, també a la nostra ciutat. El SOC ha destinat enguany més de 2.291.000 euros a empreses, entitats i institucions de Valls per a programes d’ocupació. D’aquests, 1.436.000 euros han sigut per a l’Ajuntament i Vallsgenera, la qual cosa suposa un important increment respecte a la dotació del 2015. Aquests diners han possibilitat la contractació al llarg d’aquest anys a persones provinents de col·lectius de risc com són els aturats de llarga durada; joves entre 16 i 29 anys, sense experiència professional; persones de més de 45 anys, amb dificultats de tornar al mercat laboral i dones, en especial víctimes de violència masclista.  Per posar un exemple de l’impacte en els plans d’ocupació, s’han fet més de 180 contractacions. A més de donar feina a aturats en un entorn de treball real, la pràctica totalitat de programes va acompanyat de formació específica. D’aquesta manera, conjuntant treball remunerat amb formació, es vol potenciar les opcions dels aturats a reincorporar-se al mercat laboral amb millors condicions.

 

PERSONES

La nostra voluntat de cohesionar la societat vallenca a través de l’ocupació digna i les polítiques socials ens va dur, l’any passat a aprovar una moció que permetés garantir un salari mínim de 1.000 euros a les persones contractades amb els plans d’ocupació municipals a Valls. I així ho estem fent, d’acord també amb les directrius de la Generalitat, que ha promogut un l’acord amb els sindicats UGT i CCOO, i les entitats municipalistes FMC i AMC, perquè les persones en atur contractades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel SOC cobraran, com a mínim, 1.000 euros mensuals. En aquesta mateixa línia de millorar, any rere any, les prestacions als nostres aturats, bona part dels 60 contractats per l’Ajuntament de Valls i Vallsgenera als quals abans em referia tindran contractes d’un any de durada, enlloc dels sis mesos que eren habituals. Amb aquesta mesura aconseguim donar més estabilitat a les persones i una major perspectiva de continuïtat en la feina. Tot el que fem des del govern municipal respon a una concepció de la societat que té Esquerra i que sempre situa les persones en el centre de les polítiques públiques.

Deixa un comentari