//Les Decennals a un cop de pedra. Respecte al model d’organització, cal plantejar-ne noves fórmules…?

Les Decennals a un cop de pedra. Respecte al model d’organització, cal plantejar-ne noves fórmules…?

per | 2019-02-04 13:22:2804/02/2019 13:22 | 0 comentaris

El temps se’ns tira al damunt, per molt que sembli que n’hi hagi. Molts encara tenim present les festes grosses de la Candela del 2011 a llaor de la Mare de la Mare de Déu de la Candela, i que en cada ocasió que s’han celebrat han esdevingut un repte respecte a les anteriors. Tothom que és gran guarda en la memòria unes Decennals que ha viscut amb més plenitud, sigui per causa de l’edat o per circumstància, però les festes bàsicament són la constant que marca la fita dels deu anys. Així han apilat la vida els grans i els joves confien de fer-ho.

En aquest joc de superacions han pres part ajuntaments de tota mena. Encara més, han estat els dels temps en democràcia recobrada els que hi han posat més èmfasi, tal vegada perquè en aquell 1981, en què s’esqueien les primeres de l’època, era fonamental per al progressisme actiu recobrar les tradicions. Sembla un contrasentit kafkià, però era pura lògica quan el repte se centrava a contrarestar, precisament, l’acció dels governs conservadors, els quals descuraren en gran manera que les tradicions sobrevisquessin el període obscur.

Avui falten vint-i-quatre mesos per a les Festes Decennals de l’any 2021. O sigui que, d’ara endavant, cada dia ens aproparem més a les vinents i ens allunyarem més de les passades. Vuit anys queden endarrere, i dos més són al davant. Ja podria ser l’hora de començar a parlar-ne.

L’Ajuntament és, a la nostra ciutat, el que sempre ha portat la veu cantant en aquesta celebració i qui ha tingut cura de cada celebració desenària. Crec que aquest segle XXI ens ha de permetre identificar els aspectes a mantenir, incorporar o evitar sobre el model d’organització de les Festes Decennals, i no només la pot afrontar un ajuntament que en tingui ganes.

El fet més difícil és intentar predir com s’hauria d’afrontar el canvi, però la màgia de les Decennals és intrínseca en si mateixa. Aquesta seria la frase que podria aglutinar qualsevol explicació entorn de les Festes. És responsabilitat de tots els vallencs i vallenques saber-la captar i posar-la al servei en tota la seva amplitud i no haver d’esperar que el consistori mogui fitxa, perquè cada mes de juny, a dos anys vista de les festes, acaba el contracte de treball de quatre anys que va subscriure amb la ciutadania. Davant el tràngol que suposa tota renovació de contracte laboral, és evident que ningú no es vulgui precipitar a nomenar comissions i subcomissions que duguin endavant l’apartat de la celebració candelera.

Tot i això, la màgia de les Decennals no minvarà en el segle XXI ni en els següents mentre hi hagi noves generacions que es mostrin atretes o entusiasmades per aquest esdeveniment. Durant les festes, el caràcter dels vallencs es llança al carrer en una mena de festa col·lectiva plena d’entusiasme i acolliment envers els nombrosos visitants, i res canviarà malgrat els avenços i les variacions que comporta l’evolució de la societat actual.

Per al futur immediat, preveig una continuïtat total amb poques variacions, calcant, si fa no fa, totes les Decennals passades tot adaptant-les al moment per no perdré la tradició, tants decennis mantinguda, però penso que aquest no és el fonament ni la raó de ser de les Festes Decennals per allò de: És que sempre s’ha fet així.

Davant la pregunta que hem faig, crec que la resposta és evident. Un dels senyals d’identitat de Valls, i dels més importants, la celebració decennal de les Festes Votives de la Mare de Déu de la Candela, no hauria d’estar a mans i a l’espera del consistori, sinó al contrari. El teixit associatiu de la ciutat té capacitat d’organització per fer possible que les Decennals siguin projectades des de l’anonimat de la mateixa societat, i amb una relació amb l’Ajuntament, però en l’àmbit col·laboratiu i compartit, mai d’exclusivitat, del model d’organització.

Deixa un comentari