Ara fa cosa d’un any, vam modificar l’ordenança del bus urbà de Valls, creant el bitllet de tarifació social. Aquest fet permetia incorporar a les tarifes existents de bitllet normal, reduït i abonament un de nou amb cost zero. Per tant, disposàvem d’una nova eina per a l’accés gratuït al transport públic municipal. Fins aleshores, suplíem la necessitat d’ús gratuït amb la concessió de subvencions. Aquest nou bitllet sense cost es va posar en marxa per a persones que per motius socioeconòmics no podien pagar el bus i se’ls derivava des de Serveis Socials. Així mateix, el bitllet gratuït també anava destinat a les persones jubilades, donant servei d’aquesta manera a molta gent gran de la ciutat que podia pujar al bus per traslladar-se d’un lloc a l’altre amb comoditat i sense cap mena de cost.

Valls reuneix diversos factors que feien, i han tornat a fer, necessària la revisió del servei de transport públic urbà. La nostra ciutat té un nivell de sobreenvelliment superior a la mitjana de Catalunya i, per tant, hi ha molta gent gran. Alhora, té força barris situats a distància del centre, la qual cosa dificulta la mobilitat dels veïns. Amb la modificació de l’ordenança fa un any garantíem la facilitat d’utilització de l’autobús urbà i la millor interrelació, cohesió social i participació en els actes que se celebren a la zona centre de Valls. Al mateix temps es feien més accessibles els serveis a la ciutadania com el centre d’atenció primària, el Pius Hospital, els Jutjats, l’Ajuntament i els centres educatius, entre d’altres.

Dilluns passat en el ple municipal vam decidir modificar novament l’ordenança del bus urbà per ampliar el supòsit de jubilats a totes les persones majors de 65 anys, per garantir que totes les persones de més de 65 anys, especialment les dones que no han cotitzat, en puguin gaudir. I per donar servei a dos nous col·lectius. D’una banda, els infants i joves menors de 18 anys de famílies nombroses o monoparentals, que principalment l’usen per anar als centres educatius, en consonància amb el que s’està fent a nivell de transport públic en moltes ciutats. D’altra banda, després de treballar amb les entitats de Valls que treballen amb persones amb capacitats reduïdes a través de la taula de participació del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social (PLICS), s’ha decidit facilitar la mobilitat gratuïta a tots els vallencs i vallenques que tenen un nivell de discapacitat igual o superior al 33%.

L’autobús urbà és un servei públic, la qual cosa significa que és una necessitat per a la ciutat i un dret per a tothom que hi viu o hi treballa. Hem d’interconnectar els barris amb el centre, les escoles amb els barris, el polígon industrial amb la resta de la ciutat i els equipaments públics amb la gent que viu als barris. El bus municipal, a més, ha d’estar sempre en funcionament, sigui quin sigui el seu rendiment econòmic. L’administració pública ha de ser responsable amb els diners que gasta, i si gastem diners en el servei de bus l’important és que sigui utilitzat pels ciutadans. És per això que es treballa en fer-lo més assequible a aquells col·lectius que en són més necessitats. Aquestes actuacions en la tarifació del bus contribueixen, al mateix temps, a potenciar el transport públic versus el privat i a millorar l’estat del medi ambient, fent de Valls una ciutat pensada per a les persones i amb una millor mobilitat.

Com que les dades serveixen per corroborar o no l’encert d’una determinada mesura, en el cas que ens ocupa la prova de l’èxit és que durant els primers sis mesos d’ús del bitllet social, entre juny i desembre del 2016, hi va haver un increment d’usuaris del 27% (7.849 viatgers) respecte el mateix període del 2015 (6.255 viatgers). Aquest fet va facilitar que es tanqués el 2016 amb un rècord d’usuaris del bus municipal: 88.763 viatgers, 11.605 més que el 2015. Les xifres són fets i ens animen a seguir en aquesta línia de treball en benefici de la ciutadania.