//“És bàsica una persona que faci censos d’animals”

“És bàsica una persona que faci censos d’animals”

per | 2018-09-04 09:23:0104/09/2018 09:23 | 0 comentaris

A més a més de ser part interessada en aquesta problemàtica perquè es pagès i cap comarcal d’UP, David Bové des de fa molts anys treballa perquè a Catalunya hi hagi una nova i moderna llei de caça.

 

Tu ets un persona des de fa molts anys lligada al tema de fer una nova llei de caça a Catalunya. Com veus aquest tema avui en dia?

Mirat amb perspectiva, avui en dia es reconeix el problema d’algunes espècies al territori, cosa que anys enrere era impensable. Això ja és positiu, però el que passa ara és que es vol córrer massa per resoldre una cosa que hauria haver estat resolta des de fa anys.

 

Per què dius això?

Hem arribat al punt  que abans hi havia el Departament de Medi Natural, que estava a Cultura, i algú treballava en aquesta problemàtica d’animals que afecten negativament el territori. El que passa ara és que s’ha dividit el departament en dues parts: una, l’àrea cinegètica, que ha anat al DARP, i la resta, d’espècies protegides, a Territori i Sostenibilitat, una separació que des del món pagès no entenem i és contraproduent. Això passa perquè ara la problemàtica s’ha fet massa gran i el problema no és només de quatre pagesos, sinó que afecta altres sectors del territori. Ara bé, si es vol mantenir aquesta separació hi ha d’haver com a mínim una persona que sigui enllaç entre les dues parts, perquè el que no pot ser és que un afectat hagi d’anar a un lloc perquè té un problema de porcs senglars i quan té un problema de voltors hagi d’anar a l’altre.

 

Per què creus que aquesta problemàtica s’ha fet tan gran?

Per una sèrie de circumstàncies: cada vegada hi ha menys pagesos i menys caçadors, per tant, més animals en llibertat, i cada vegada hi ha més pressió humana al territori i, per tant, menys recursos als boscos per als animals. El territori avui en dia es veu diferent, decisions mediambientals  equivocades.

 

Aviat tindrem nova llei de caça. Què n’opines?

Esperem tenir aviat una nova llei de caça. Però que no es faci el que s’ha fet fins ara: fer una nova llei perquè tot sigui igual. Esperem que la nova llei millori el problema. És necessària molta educació de totes les parts: els caçadors, l’administració, els pagesos, i també de la població en general, que no vegin els caçadors de manera negativa sinó positiva, que fan una tasca important per al territori. Però també totes les parts s’han de reciclar, pagesos, normatives i caçadors, i adaptar-se al món actual.

 

Quina és la mare dels ous de la nova llei?

La mare dels ous de la nova llei és posar persones al territori que es dediquin a fer censos de caça, saber el nombre d’animals que hi ha al territori. Així podrem comptar i preveure quants porcs senglars o conills hi ha per hectàrea, i així poder actuar quan hi hagi un problema, per dir on s’ha de caçar, on s’ha de fer una batuda i quan es poden canviar les dates per caçar. L’actual normativa de caça es obsoleta i s’ha de canviar. Perquè quedi més clar el que vull dir, el mateix que avui en dia fa un ADV en el sector vegetal.

 

Quan preveus que la nova llei de caça es pugui aprovar?

Jo calculo que es podria tenir d’aquí a dos anys, però com que els fets avui van tan ràpidament, és com una loteria fer una predicció de temps.

Deixa un comentari