//“Cal ser més eficients en les estructures”

“Cal ser més eficients en les estructures”

per | 2017-07-26 18:51:4526/07/2017 18:51 | 0 comentaris

Quin és el paper de la Federació de Cooperatives de Catalunya?
En aquest sentit cal destacar dos aspectes. D’una banda, la representació que fem des de la Federació del model d’empresa, en què els socis són propietaris. D’altra banda, la necessitat de mantenir informades les cooperatives, sent així el vector de transmissió de la informació.

En quina situació es troben les cooperatives catalanes?
Les cooperatives catalanes tenen una bona salut malgrat els canvis generacionals que hi ha hagut i el canvi en el model productiu. Aquí la Federació de Cooperatives de Catalunya juga un paper important sobretot pel que fa al creixement de la facturació. Tot i així, cal destacar que actualment tenim menys cooperatives.

En quina situació es troben les cooperatives de l’Alt Camp?
A l’Alt Camp podem dividir les cooperatives en dos grans blocs. Un primer bloc de cooperatives dedicades a la vinya que juguen un paper molt important pel territori i un segon bloc de les cooperatives del Sud dedicades a la fruita seca com l’avellana o l’ametlla, que està agafant cada vegada més força.

Com ha evolucionat el sector en el darrer any?
Aquí cal destacar el problema de les cooperatives, que és fruit del model d’agricultura i, a més, durant molt de temps els preus no han acompanyat. Les explotacions de l’Alt Camp són semblants a les de la resta de Catalunya, per tant, tenen la mateixa problemàtica en el model. Per això, cal ser més eficients en les estructures i que el soci es preocupi també per la transformació. L’exemple de les cooperatives franceses és un bon model a seguir, ja que ens porten un temps avançats. Així mateix, cal fomentar les fusions.

La demarcació de Tarragona lidera el rànquing de cooperatives de Catalunya. Quin paper hi juguen les dotze cooperatives de l’Alt Camp?
L’Alt Camp és el lloc on estem més equilibrats, però a nivell de Catalunya hi ha un aspecte fonamental i és que cal centrar-se i decidir què volem ser i cap a on volem anar. El model ha d’anar encaminat a posar en relleu el valor cultural i social de les cooperatives.

Quin és el sector que genera més productivitat a l’Alt Camp?
El vi és el motor del món del cooperativisme a l’Alt Camp amb molta diferència, tot i que també cal destacar la producció d’avellana de la zona d’Alcover.

Actualment està més de moda consumir productes de proximitat. Ha afectat aquesta tendència a la productivitat?
Aquesta és una tendència natural ja que en si mateix és un valor. Catalunya és un país molt exportador i tenim l’ambició del posicionament internacional, però no hem d’oblidar el valor de la proximitat social. El soci no ha d’oblidar-se de marcar les línies estratègiques per posar en relleu aquest valor social que tenen les cooperatives. Les cooperatives es basen en els valors d’auto-ajuda, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. En la tradició dels seus ideòlegs fundadors, les persones que integren les cooperatives creuen en els valors de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social. Aquests valors van molt més enllà del valor de proximitat en un món intercomunicat.

Cap a on va el cooperativisme?
El cooperativisme ha de donar resposta a la interconnexió amb el món. Segueix la mateixa línia i evolució que fan altres empreses.

Com es pot potenciar la marca cooperativa?
Moltes de les cooperatives de Catalunya han fet 100 anys. Fet que significa que són empreses relativament joves. Les cooperatives no es deslocalitzen, ja que estan lligades al territori. Hem de saber veure el sentit social que tenen aquestes, ja que responen a una necessitat també social. No entenc per què els models cooperatius no funcionen més.

Quin ha de ser el paper del soci dins de la cooperativa?
Crec que els socis han d’implicar-se en el dia a dia de la cooperativa. Les decisions s’han d’adaptar a un pla estratègic i això no sempre és fàcil. Actualment tenim socis més professionalitzats i cada vegada les cooperatives són més potents. Però, des del meu punt de vista, cal encoratjar a que la gent participi més; per això, ens ho hem de creure i s’ha de treballar a poc a poc.

Deixa un comentari