Aquest mes de novembre s’han construït els quatre rebaixos de vorera del carrer Fonts del Glorieta i del carrer Hort de la Barra d’Alcover, que permeten el pas dels vianants que tinguin o no dificultat de mobilitat. Aquesta actuació se suma a la voluntat de continuar apostant per aconseguir un poble sense barreres arquitectòniques.

Aquests treballs s’han dut a terme també en aquesta zona perquè el futur Centre de Dia, que veurà la llum el proper 2018, s’està construint en aquest carrer i és prioritari que l’accés a l’equipament inclogui les mesures més adients per poder arribar-hi.