Rodonyà ha tret a concurs la plaça de secretaria i intervenció que donarà servei tant al mateix ajuntament rodonyenc com als d’Alió i el Rourell a partir de l’Agrupació de Municipis que les tres poblacions han formalitzat per poder disposar d’aquesta figura. Fins a la data Rodonyà, Alió i el Rourell havien hagut d’atribuir funcions accidentals al personal amb què comptaven, majoritàriament administratiu, i recórrer al suport de la Diputació de Tarragona per a les responsabilitats pròpies d’aquestes àrees.

Les persones interessades a optar per la plaça podran presentar les seves sol·licituds a les oficines de l’Ajuntament de Rodonyà, que és qui s’ocuparà del procés de selecció, i disposen de temps fins al 26 d’octubre per fer-ho. Entre altres aspectes, per poder-hi optar, es requereix la titulació de llicenciat en Dret, Ciències Polítiques, Sociologia, ADE, Economia o Ciències Actuarials i Financeres. Les bases íntegres es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament o al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

La fase de concurs i oposició comptarà amb una prova amb dos supòsits pràctics sobre temes relacionats amb les tasques pròpies de la plaça, com els contractes del sector públic, el règim jurídic de les administracions públiques, les competències i organització dels òrgans dels ens locals, l’urbanisme, el patrimoni dels ens locals i les hisendes locals i els pressupostos. També es realitzarà una entrevista personal als candidats i es valoraran qüestions com la seva experiència professional i la seva formació en aquests àmbits.