//Es canviaran els llums de la zona de Mas de Moresc d’Alcover

Es canviaran els llums de la zona de Mas de Moresc d’Alcover

L’empresa adjudicatària del projecte és Bosir, SA i el termini d’execució de les obres és de dos mesos aproximadament

per | 2020-01-15 12:48:2615/01/2020 12:48 | 0 comentaris

Els treballs preveuen la reforma de l’enllumenat públic de Mas de Moresc d’Alcover, situat al nord de la població, que es troba en estat de deteriorament arran dels anys de la instal·lació. Els carrers afectats pel canvi d’enllumenat són Mas de Moresc, Comte de Prades, Samuntà, Molí d’en Ripoll, Micanyo, Camp de l’Església, Puig de Forques i Pere Voltor.
Per a la il·luminació del vial s’hi instal·laran lluminàries tipus led, de baix consum, a una alçada de quatre metres amb materials de llarga vida i contra impactes. Aquestes tenen la peculiaritat que, en les tres primeres hores de funcionament, el seu consum és del 100%. A partir de la quarta hora es produeix un estalvi energètic del 10%, i així successivament en les properes hores, fins a assolir el consum final dels llums fins la seva aturada, que és d’un 60%. Per altra banda, es reduiran els punts de llum dels 105 actuals als 68 i es redistribuiran al llarg de Mas de Moresc per gaudir d’una il·luminació més uniforme.
L’objectiu d’aquesta actuació és reduir el consum energètic, la contaminació lumínica i al mateix temps augmentar l’eficiència en la il·luminació de l’entorn.
A més de la substitució de l’enllumenat públic, s’executaran un seguit de millores en la pavimentació per donar compliment a l’eliminació de barreres arquitectòniques. Entre aquestes destaca el rebaix de deu voreres per millorar l’accessibilitat.
L’empresa adjudicatària del projecte és Bosir, SA i el termini d’execució de les obres és de dos mesos aproximadament. La meitat del cost d’aquesta actuació va a càrrec de l’Ajuntament, i l’altra meitat s’acull a una línia d’ajut FEDER destinada a projectes singulars que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa de creixement sostenible 2014-2020.

Deixa un comentari