Alcover tindrà un pressupost municipal per al 2018 de 6.116.754 euros, dels quals 6.108.275 són el pressupost de la Corporació, 84.829 del Patronat del Museu Municipal i 33.450 de la Ràdio Municipal.
És un pressupost aprovat en el ple d’aquest dimecres, 29 de novembre, per 7 vots a favor —ApC—, 1 abstenció —ERC— i 5 en contra —la CUP i SI.
A grans trets representa un increment de 730.829 euros —un 11,95%— més que l’any anterior.
Del pressupost, en la partida de les inversions destaca el nou Centre de Dia, que ja es preveia en els pressupostos anteriors, 2016 i 2017, i que va fins a la cruïlla del carrer Sitjar a partir de les ajudes del PAM i PEXI de la Diputació.
En el pressupost també destaquen les dues partides relacionades amb la millora dels espais culturals, com són l’adequació de la nova sala al Convent de les Arts gràcies a l’1,5% Cultural de Foment, que permetrà seguir, amb més comoditat, les diferents residències artístiques que s’hi donen cita, o projecte pedagògic Toca-Toca, adaptat als temps i a les tecnologies, a la sala de paleontologia del Museu Municipal a partir de fons europeus Leader.

També destaca la partida de 15.000 euros, destinada a la realització dels pressupostos participatius.

En les explicacions de vot el regidor d’ERC va optar per l’abstenció perquè encara hi ha coses molt més acceptables que altres pressupostos —reducció de l’endeutament o la partida de pressupostos participatius, hi ha mancances on fer més polítiques socials. El grup del SI ha estat un dels grups mes crítics en aquests pressupostos i des que són a l’Ajuntament, l’any 2011, sempre hi havien votat a favor perquè havien pactat propostes amb l’equip de govern i ara no perquè les circumstàncies han canviat: falta de confiança, i que alguns punts pactats el 2017 no s’han acabat de complir segons aquest grup, entre altres motius. La CUP també va votar en contra perquè troben a faltar coses que per a ells són importants o hi ha coses que no troben correctes, com per exemple que la partida dels pressupostos participatius és més una etiqueta que una realitat, que la despesa social o polítiques de joventut són insuficients, o que Alcover Funciona no funciona com hauria, entre altres coses.

Els detalls del ple, arguments i rèpliques, en l’edició en paper d”El Vallenc’.