El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) amplia fins a 805 el nombre de persones beneficiàries dels ajuts per a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, amb un import total que puja a 21.800.423,01 euros i representa un volum d’inversió de més de 53 milions d’euros. D’aquesta manera, el Departament ha resolt favorablement la totalitat de sol·licituds que complien els requisits corresponents a la convocatòria 2016.

D’aquests 805 beneficiaris, i desgranant aquesta xifra per comarques, de l’Alt Camp hi ha un total de 20 beneficiaris.
El mes de maig passat, el DARP ja havia concedit l’ajut a 392 emprenedors catalans per a inversions que incrementaven la viabilitat de l’empresa o promovien l’ús de tecnologies agrícoles innovadores. Les convocatòries de 2015 i 2016 han estat excepcionals pel que fa al volum de sol·licituds del Contracte Global d’Explotació (CGE). Concretament, per a l’ajut a la millora de la competitivitat, s’han rebut un total de 1.065 sol·licituds en aquesta convocatòria 2016. Així, el passat mes de febrer, el Govern català va fer l’esforç d’ampliar al màxim el pressupost per a aquest ajut. D’acord amb aquest nou pressupost, s’ha resolt aquest segon grup d’expedients aprovats amb pressupost ampliat de l’any 2018 i un tercer grup amb la nova aportació de 2019.

Aquesta línia d’ajuts fomenta la millora dels resultats econòmics de les explotacions agràries, en facilita la reestructuració i modernització i n’incrementa la participació i orientació cap al mercat. Dona suport a inversions productives per a la reestructuració d’explotacions i per a la millora de les condicions d’higiene i benestar animals, i a aquelles que suposen un increment del valor afegit i una millor classificació, condicionament, transformació i comercialització dels productes agraris de l’explotació mateixa.
En aquesta línia, també cal destacar l’esforç dels titulars d’explotacions agràries per invertir en la seva modernització, i també el que duu a terme l’Administració catalana per donar el màxim suport a aquest tipus de projectes.