La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Valls ha aprovat diferents acords en relació amb la col·laboració en els projectes impulsats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. En aquest sentit, s’han aprovat diferents despeses en favor d’ajudar els pobles de Síria, Líbia i Gàmbia en diferents projectes.
D’aquesta manera, s’ha aprovat la despesa de 1.100 euros corresponent a la quota anual de l’Ajuntament a l’ens; la despesa de 3.047€ per al projecte de millora de la salut de la població siriana i libanesa que s’ha hagut de refugiar a la vall de Bekkaa al Líban, i una despesa de 6.952 euros en el projecte de sensibilització de la població de Gàmbia contra la mutilació genital femenina.
Què és el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament?
És una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions associades, fet que permet unificar els criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes i disposar d’un equip tècnic d’especialistes que faciliten un seguiment coordinat dels projectes que es financen; així, se supera la dispersió d’esforços, les duplicitats i les limitacions tècniques i econòmiques de molts ajuntaments.

Actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. Aquesta actuació es va iniciar amb la Campanya per a la Reconstrucció de Centreamèrica, després del pas de l’huracà Mitch l’any 1998, i també s’ha aplicat en altres situacions d’emergència com a Kosovo, Moçambic, el Poble Saharaui, a El Salvador, Iraq, pel terratrèmol a Al-Hoceima i la resposta al tsunami al sud-est asiàtic el 2004. També, més recentment, les campanyes per pal·liar els efectes dels huracans a Cuba i Hatí i el cicló a Myanmar de l’any 2008 o les campanyes per a la reconstrucció després dels terratrèmols a Perú l’any 2007, i a Haití l’any 2010.

Promou amb les seves actuacions, tant al nostre país com en els països desfavorits, la creació i la consolidació d’una societat civil activa i compromesa amb els valors del desenvolupament humà i els drets humans, tot finançant projectes que prioritzen la participació directa de la població beneficiària i donant suport a projectes de sensibilització i educació realitzats per les associacions del nostre país.