El Sindicat Autònom de Policia de les Policies Local (SAP-PL) ha fet públic un comunicat informant que el passat 5 de febrer van rebre un informe d’inspecció de Treball i Seguretat Social on en general insta millores a la comissaria Policia Local de Valls.

En aquest informe reconeix que “ la Comissaria té problemes d’espai físic que dificulten l’estricte i permanent compliment de les disposicions de seguretat i salut sobre els llocs de treball previst per la llei”.

Un d’aquests espais físics es la zona de vestuaris del cos. En una reunió que es va fer el 13 de novembre del 2017 es va acordar ampliar aquesta zona fent una petita actuació d’obres. Per tant aquest informe estima que quan aquesta actuació estigui feta per finals del 2018 les taquilles existents en el passadís dels vestuaris de la planta primera que dificulten el pas de persones per la via d’evacuació podran ser retirades.
c