La gratuïtat de l’autobús urbà que, des de l’any passat, s’aplicava a les persones jubilades de Valls, enguany s’estendrà a tots els majors de 65 anys independentment si tenen la condició legal de jubilat. A més, també podran sol·licitar la Targeta de Tarifació Social que dóna dret a accedir a l’autobús de manera gratuïta les persones amb un grau de discapacitat reconeguda del 33% i també tots els menors de 18 anys de famílies nombroses o monoparentals.

Així, a finals de setembre un cop sigui plenament vigent l’ampliació dels supòsits d’accés a la Targeta de Tarifació Social, tots els interessats podran adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament aportant l’original i una fotocòpia del DNI, una fotografia de carnet actualitzada i 3 euros que es corresponen als costos d’expedició de la targeta.