//Nova convocatòria dels ajuts Leader

Nova convocatòria dels ajuts Leader

L’àmbit d’aplicació d’aquests ajuts és el definit com a zona d’acció del Consorci Leader del Camp, que afecta tots els municipis de l’Alt Camp

per | 2019-11-27 17:51:2827/11/2019 17:51 | 0 comentaris

El Diari Oficial de la Generalitat recull l’ordre on es publicaven les bases que han de definir la propera convocatòria dels ajuts Leader. Aquests ajuts es troben integrats dins del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 que desenvolupa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Els fons Leader intenten esperonar les zones rurals de Catalunya amb la seva diversificació productiva. Són accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l’arrelament i desenvolupament econòmic i social, a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Aquests ajuts van destinats a emprenedores i emprenedors de les zones rurals que tinguin prevista la creació, millora o ampliació de les seves instal·lacions, amb una despesa mínima de 12.000,00 € (sense IVA), una ajuda màxima del 40% de les despeses elegibles i que això no superi els 100.000,00 € d’ajut total. En aquest sentit, la normativa estableix què és elegible i què no ho és, amb una clara orientació a donar suport a despeses que directament impactin en l’estructura productiva del projecte en qüestió. També hi poden accedir els agents públics (ajuntaments, consells comarcals…,), amb inversions que preservin el patrimoni natural i cultural, que mitiguin el xoc climàtic o que generin activitat econòmica i ocupació.

L’àmbit d’aplicació d’aquests ajuts és el definit com a zona d’acció del Consorci Leader del Camp, que afecta tots els municipis de l’Alt Camp.

Deixa un comentari