Els grups municipals del PSC i Crida per Valls-CUP de l’Ajuntament de Valls han anunciat que presentaran al·legacions a l’aprovació inicial de la Modificació de l’Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI). Recordem que el tipus de gravamen de l’IBI urbà es posa en el 0,931%, és a dir, una rebaixa del 6% de cara a l’exercici del 2018. D’altra banda, l’Ajuntament de Valls preveu la congelació de la resta d’impostos, taxes i preus públics per al 2018.

D’altra banda, l’oposició de l’Ajuntament de Valls també s’ha oposat a destinar 2,3 milions euros del romanent de tresoreria positiu a inversions i a reduir endeutament financer de la corporació. La principal modificació és la dotació pressupostària amb 1.265.000 euros per a la remodelació urbanística del passeig dels Caputxins i el seu entorn. El projecte s’emmarca en les millores urbanes progressives que s’ha anat efectuant en altres àrees de la ciutat per tal de modernitzar serveis públics de clavegueram, aigua i enllumenat, afavorir la mobilitat, en especial de vianants, i unir zones comercials, el centre urbà i el Barri Antic. D’aquesta manera, amb la reforma del passeig dels Caputxins i el seu entorn es donaria continuïtat als projectes ja executats de millora urbanística als carrers Germans Sant Gabriel, Avenir o a tot l’àmbit del carrer de Paborde, així com la que en els propers mesos es realitzarà al carrer Jacint Verdaguer.

D’altra banda, l’aplicació del romanent de tresoreria positiu també es destinarà a rebaixar endeutament financer. D’aquesta manera, s’ha previst ampliar enguany en 947.000 euros l’amortització de préstecs bancaris, que permetran reduir encara més els nivells d’endeutament de la corporació.