En l’edició en paper d’El Vallenc el dia 28 de juliol, es va publicar totes les persones de l’Alt Camp que van ser represaliats pel franquisme, document que es pot trobar a l’Arxiu Nacional de Catalunya. En el següent enllaç, al final de la notícia, hem seleccionat els noms i cognoms exclussivament de les persones de l’Alt Camp.

A la comarca de l’Alt Camp hi va haver centenars de persones condemnades a mort pels consells de guerra franquistes i un total de 48 van ser executades, la majoria, entre els 20 i els 45 anys. A més, aquests tribunals també van enviar desenes de persones a la presó durant anys, i a moltes altres les van obligar a satisfer una multa.
En aplicació de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme, aprovada el 29 de juny pel Parlament de Catalunya, l’Arxiu Nacional de Catalunya publica la relació de persones a les quals es va instruir un procediment judicial militar durant la Dictadura de Franco.
La Llei del Parlament, aprovada per unanimitat (129 vots a favor, cap en contra i cap abstenció), declara il·legals “els tribunals de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de la IV Regió Militar, que va actuar a Catalunya a partir de l’abril de 1938 fins al desembre de 1978, per ésser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici just. I, en conseqüència, es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista”.

Cal recordar que la Dictadura va considerar enemigues les persones que, per raó de la seva afiliació política, sindical, associativa, per les seves idees o creences o per les seves opcions vitals, no eren afins al règim. I per anorrear i eradicar tota forma de pensament antagonista o dissident de la ideologia franquista, va crear institucions amb finalitats exclusivament repressives, com ara els tribunals de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació (anomenada posteriorment Auditoria de la IV Regió Militar), el Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques de Catalunya, el Tribunal Especial per a la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, i el Tribunal d’Ordre Públic, entre d’altres. La repressió va ser sistemàtica i transversal: homes i dones de totes les edats, orígens, condició social, professions… van ser represaliats.

Tot seguit podeu veure la llista de represaliats de l’Alt Camp complerta en format PDF.