El centre de secundària Serra de Miramar ha iniciat aquest curs un conveni d’intercanvi anomenat FAQ Mobilitat Catalunya i el Quebec. Concretament, signen el programa el Departament d’Ensenyament i Éducation Internationale, que és una cooperativa de serveis per al desenvolupament i l’intercanvi en educació, creada per les comissions escolars i organismes educatius públics quebequesos per projectar la seva xarxa escolar internacionalment.

Aquest tipus de projecte és el primer cop que es duu a terme a Valls i dura sis mesos, ja que els alumnes estan vivint tres mesos a Catalunya i els altres tres al Quebec, a la casa de l’alumne amb el qual es fa l’intercanvi. En aquest cas concret, duen a terme l’intercanvi la Mélia Côté-Moisan (el Quebec) i l’Èlia Camerlynck (Catalunya).

L’objectiu del programa és millorar la destresa de llengua dels alumnes (francesa i castellana) i afavorir intercanvis d’experiències dels sistemes educatius. Així mateix, pretén afavorir altres col·laboracions dels docents i permetre millor coneixement de Catalunya i el Quebec.

Va adreçat a estudiants de quart d’ESO o primer batxillerat que segueixen cursos de francès amb un nivell A2 o B1. L’alumna que forma part enguany del projecte quebequesa intervé també en la pràctica educativa a l’aula. En aquest cas, fent una exposició sobre el seu país en llengua francesa per als estudiants de segon de batxibac. Un dels objectius d’aquesta intervenció, a part dels culturals, és poder escoltar i entendre altres accents francòfons.