//Les baixes atribuïbles al tabac es donen més entre els 35 i 64 anys

Les baixes atribuïbles al tabac es donen més entre els 35 i 64 anys

A Catalunya el percentatge d’episodis d’incapacitats temporals entre 2007 i 2016 atribuïbles (ITA) al consum de tabac va ser superior en homes (3,9% i 5,5% respectivament) que en dones (2,3% i 1,5% respectivament)

per | 2018-09-02 10:00:4602/09/2018 10:00 | 0 comentaris

Al voltant d’un 3% dels episodis d’incapacitat temporal (IT) de 5 dies o més a Catalunya en treballadors de 35-64 anys són atribuïbles al tabac, amb una tendència ascendent en tots dos sexes. Aquesta és la conclusió d’un treball dut a terme per professionals del Departament de Salut i publicat recentment a la ‘Revista Española de Salud Pública’.

Segons l’estudi, a Catalunya el percentatge d’episodis i de dies d’incapacitats temporals atribuïbles (ITA) al consum de tabac va ser superior en homes (3,9% i 5,5% respectivament) que en dones (2,3% i 1,5% respectivament) entre 2007 i 2016. La tendència de la ITA va ser ascendent, encara que en els anys 2014-2016 hi ha un descens respecte de la màxima, registrada el 2013.

Per grup diagnòstic, tant en homes com en dones es va observar que la primera causa d’IT atribuïble va ser el grup de malalties respiratòries, seguit de les malalties cardiovasculars i de les neoplàsies (tumors). En canvi, la distribució dels dies atribuïbles va variar segons el sexe: en homes, el grup amb més dies atribuïbles va ser el de les malalties cardiovasculars, seguit del de les malalties neoplàsiques i el de les malalties respiratòries, mentre que en les dones, els grups amb més dies atribuïbles van ser les malalties respiratòries, seguides de les cardiovasculars i les neoplàsies.

Tot i la legislació actual, la prevalença de fumadors en el grup d’edat 35-64 descendeix molt lentament entre 2007 i 2016 en homes (35,8% i 32,3% respectivament) i augmenta en dones (25,6% i 28,7% respectivament).

Deixa un comentari