El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya abonarà , aquesta setmana, el pagament de 3,47 milions d’euros d’ajuts a plans de reestructuració i reconversió de la vinya corresponents a les campanyes 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015 i 2013-2014 a 787 beneficiaris.

L’assignació inicial del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària per al 2017 a Catalunya va ser de 4,66 milions d’euros, però l’esforç realitzat pel DARP en la certificació i tramitació d’expedients durant aquest estiu i el mes de setembre ha permès aconseguir una nova assignació de fons de 3,48 milions. Finalment durant aquesta campanya FEAGA 2017 s’han pagat un total de 8,08 milions.
En aquest sentit la comarca de l’Alt Camp ha rebut 1.044.147 euros en ajuts als plans de reestructuració de la vinya de la darrera campanya.

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, amb finançament 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector.