La Junta de govern de l’Ajuntament de Valls ha aprovat la despesa de 14.792 euros, IVA inclòs, per a la construcció del que serà el primer parc per a l’esbarjo de gossos de Valls. L’Ajuntament ha aprovat la memòria valorada del parc, que s’instal·larà a la carretera del Pla. A la vegada, s’ha aprovat adjudicar a l’empresa Happyludic Playground and Urban Equipment SL, per un import de 12.294, euros les obres d’instal·lació de la tanca perimetral, portes d’accés, bancs i cadires, papereres i una font; i a l’empresa Carbonell Urban Services SL, per un import de 2.498 euros, els treballs d’instal·lació d’elements d’esbarjo.