La Junta de Govern ha aprovat la segona convocatòria de subvencions municipals que impulsa la regidoria de Joventut per facilitar l’accés dels joves a habitatges de lloguer. La primera de les convocatòries d’enguany, a les que s’hi van acollir 6 joves, no va esgotar la partida pressupostària per la qual cosa s’ha optat per obrir una segona convocatòria per un import total de 19.357 euros. Poden sol·licitar subvenció tots els joves entre 18 i 35 anys i que hagin llogat un habitatge a partir del 9 de juny.

L’ajut es concreta en un percentatge econòmic de les despeses dels dos primers mesos de lloguer, així com els costos corresponents de l’administrador de finques. L’import màxim del lloguer no pot superar els 500 euros mensuals. Tots els interessats poden presentar la sol·licitud de l’ajut a l’Oficina Local d’Habitatge-Provalls (plaça Sant Jordi, 4) en un termini màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació de l’acord.