L’any 2017 l’Ajuntament de Valls va dur a terme un total de 497 actuacions de manteniment en carrers i places de la ciutat. El resum anual de la Regidoria de Via Pública i Serveis posa en relleu que una part important de les actuacions s’han concentrat en la millora de voreres i l’eliminació de barreres arquitectòniques per guanyar en seguretat i confort dels vianants i, a la vegada, en la renovació del ferm dels carrers, en concret 2.485 m2 de nou paviment.

Una part important de les obres realitzades per l’Ajuntament ha estat a petició de particulars i de les diferents associacions de veïns dels barris de Valls. Així, s’han atès 368 de les 414 peticions de les entitats veïnals, xifra que representa un grau de compliment del 89%. El contacte sostingut entre la Regidoria de Via Pública i Serveis i les associacions ha permès donar resposta i fer un seguiment constant de les diferents millores que proposen les entitats.