//La natalitat de l’Alt Camp baixa en 27% en quatre anys

La natalitat de l’Alt Camp baixa en 27% en quatre anys

La taxa de creixement migratori comarcal durant el 2018 és de7,83 per cada 1.000 habitants quan la mitjana catalana és del 10,39 per cada 1.000 habitants.

per | 2020-02-14 09:40:2114/02/2020 09:40 | 0 comentaris

El creixement de població de l’Alt Camp es dona a partir de la gent de fora de la comarca que s’empadrona aquí, ja sigui de procedència d’altres punts catalans, espanyols o d’estats estrangers. Si no fos per aquesta aportació poblacional externa a la comarca, el creixement natural de la població a l’Alt Camp seria negatiu, és a dir, cada vegada tindria menys població. A aquesta conclusió s’hi arriba a partir de les dades oficials fetes públiques per l’Institut Català d’Estadística (Idescat) basades en els darrers censos oficials dels municipis.

L’any 2018, el darrer de què hi ha xifres oficials en aquest sentit, a l’Alt Camp hi va haver 334 naixements, i en canvi hi va haver 424 defuncions. La taxa bruta de natalitat de l’Alt Camp se situa en 7,48 per cada 1.000 habitants, quan la mitjana catalana se situa en els 8,35 per cada 1.000 habitants; i taxa bruta de mortalitat de l’Alt Camp és més alta que la mitjana catalana: en el primer cas és de 9,57 per cada 1.000 habitants i el segon, 8,78 per cada 1.000 habitants. Aquestes dades fa que l’Alt Camp en el 2018 va tenir un creixement natural negatiu de 2,03 per cada 1.000 habitats i la mitjana catalana també és negativa però de només 0,40 per cada 1.000 habitants.

Una altra dada a destacar es que els naixements, entre el 2015 i el 2018 s’han reduït un 27%, i han passat dels 456 l’any 2015 als 334 el 2018. En canvi, mirant les defuncions, aquestes han estat estables entre les 410 del 2016 i les 424 del 2018.

Per tant, si l’Alt Camp no creix de manera natural —diferència entre naixements i defuncions—, l’explicació del seu lent creixement poblacional només es deu al fet que té un saldo migratori —diferència entre la gent que arriba de fora i la que marxa— positiu.

Donant un cop d’ull a les migracions externes —població estrangera— durant el 2018, l’Alt Camp va rebre 612 persones i en van marxar 216, per tant el saldo és positiu en 396 persones. Mirant les migracions internes —moviments de persones dins de l’estat espanyol— el saldo de l’Alt Camp també és positiu, en 21 persones. Ara bé, en aquest punt cal destacar que el saldo migratori intern és positiu respecte a la resta de comarques catalanes, i en canvi és negatiu quan són territoris fora de Catalunya. Per tant, sumant les migracions externes i les internes, el saldo migratori de l’Alt Camp l’any 2018 fou de 327 persones. La taxa de creixement migratori comarcal durant el 2018 és de7,83 per cada 1.000 habitants quan la mitjana catalana és del 10,39 per cada 1.000 habitants.

Deixa un comentari