L’Ajuntament de Valls ha declarat com oferta més avantatjosa de les obres de millora del paviment del carrer dels Artesans al Polígon Industrial la presentada per la companyia Tecnologia de Firmes per un import de 172.158 euros IVA inclòs.

La millora de l’asfaltat d’aquesta important via del polígon, amb una longitud de gairebé 1 quilòmetre de llarg, inclourà tota la senyalització horitzontal de circulació, de passos de vianants i aparcaments, a més de l’arranjament dels embornals.