La renda mínima d’inserció (RMI) ha augmentat de manera exponencial en els darrers anys amb motiu de la crisi econòmica; ha augmentat el nombre de persones que l’han demanada i les quantitats de diners invertits per les administracions per cobrir aqueta necessitat social i humana.

Segons dades oficials de l’Observatori de Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya l’any passat, el 2016, a tota la comarca de l’Alt Camp la renda mínima d’inserció la van rebre un total de 155 casos, i per atendre aquests casos l’Administració ha destinat 941.297 euros en ajudes en aquest concepte.

Les ajudes de renda mínima d’inserció s’han anat incrementat any darrere any en la darrera dècada —la dècada de la crisi en les seves diferents fases. Tenint en compte que l’any 2007 no hi ha dades oficials de quantes persones rebien aquesta ajuda, sí que es coneix que l’Administració hi destinava 260.440 euros. L’any següent, el 2008, a la comarca de l’Alt Camp hi va haver 50 casos atesos que van demanar aquest ajut. Això dona que entre el 2008 i el 2016 l’increment dels casos és de més de la meitat, en concret del 67,75%.

Donant un cop d’ull a les quantitats destinades a aquests ajudes l’increment ha estat del 72,33%, han passat dels 260.440 euros del 2007 als 941.297 euros de l’any 2016.

Ara bé, mirant en detall la dècada, s’ha de fer un matís. Aquest increment del RMI no s’ha donat, poc o molt, cada any. Hi ha els anys 2012 i 2013, els més durs de la crisi, en què el nombre de casos van disminuir respecte l’any anterior. També cal dir que l’any 2012 l’Administració va destinar un 12% menys de diners a aquest ajut que l’any 2011. Cal destacar que els anys 2009 i el 2010 foren els que més increments hi va haver, era al principi de la crisi i encara les arques públiques, especialment les de la Generalitat, no estaven tan escurades com ara.

Pel que fa a Valls, segons dades oficials de la Regidoria de Benestar Social en el darrer any s’han activat 105 expedients actius i 8 estan pendents d’execució.