El Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat ha donat a conèixer les dades d’evolució de l’atur corresponents al mes de desembre.

Així, el nombre de persones a l’atur, dada facilitada per l’Observatori del Treball i Model Productiu a l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya de Valls, ha disminuït en 27 persona el mes de desembre, cosa que situa la xifra de desocupats inscrits en aquesta ciutat en 1.591.

A la comarca de l’Alt Camp, la llista de persones registrades al SOC, l’organisme competent, que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, ha baixat en 22 aturats, cosa que situa la xifra d’inscrits en aquesta comarca en 2.770 desocupats.

En comparació amb el mes de novembre, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil•la entre el 0,84% de Tarragona i el 1,20% de Lleida.

L’atur s’ha reduït més entre els homes que entre les dones. Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, entre els homes s’ha reduït un 10,78% (22.399 aturats menys) i un 5,38% en el cas de les dones (13.228 dones aturades menys). En relació amb el mes de novembre, l’atur s’ha incrementat en 316 homes (+0,17%), mentre que entre les dones s’ha reduït un 2%, amb 4.760 dones menys en situació d’atur.

Es redueix l’atur entre la població treballadora més jove. L’any finalitza amb 26.791 persones menors de 25 anys desocupades, 1.705 joves menys que el mes anterior (-5,98%) i 667 joves menys en situació d’atur (-2,43%) que ara fa un any.

La població estrangera desocupada també es redueix i representa el 20,70% del total de l’atur. 86.528 persones en situació de desocupació són estrangeres, 824 persones menys que el mes anterior (-0,9%), i 2.679 persones menys que ara fa un any (-3%).

En relació amb l’any anterior, l’atur s’ha reduït a tots els sectors. Als serveis, amb 20.257 persones menys (-6,42%); a la indústria, amb 7.803 persones menys (-13,94%); a la construcció, amb 6.494 persones menys (-14,68%); a l’agricultura, amb 937 persones menys (-8,19%), i entre les persones sense ocupació anterior, amb 136 persones menys a l’atur (-0,51%).