La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Valls ha aprovat adjudicar a l’empresa UTE Soler-Aquambiente per un import de 40.442 euros IVA inclòs les obres programades aquest any 2017 de millora de l’estació depuradora urbana d’aigües residuals.

En concret, està previst substituir la canonada d’entrada a l’espai de reactors biològics per a la depuració, així com l’actualització dels sistemes informàtics.