La Cambra de Comerç de Valls ha publicat un informe que analitza la conjuntura econòmica del tercer trimestre de l’any 2017.

Segons aquest informe hi ha hagut un fort augment de l’ocupació en dades interanuals al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. L’augment d’afiliats ha estat superior a la zona que al conjunt català, principalment per la incidència dels assalariats. En segon lloc, cal destacar que aquesta variació ha estat superior a les Terres de l’Ebre que al Camp de Tarragona també per l’impuls dels assalariats als serveis, que és el que registra més diferències respecte del conjunt català, amb un augment molt superior, mentre que en la indústria i la construcció la variació del nombre d’assalariats ha estat inferior.

També cal destacar un descens de l’activitat agrícola, principalment al Camp però també a l’Ebre, que globalment és superior al del total català. A més a més, cal destacar que la construcció a l’Alt Camp ha superat la mitjana provincial. La variació interanual en el sector de l’agricultura és de -6,22%, en la indústria del 4,01%, en la construcció de -4,41%, en el sector de serveis 4,13% i en assalariats en 4,42%.