El Departament de Cultura i l’Associació d’Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya està recollint tot aquell material gràfic, sonor i fins i tot manuscrit amb relació a les actuacions de les forces de l’Estat espanyol a l’Alt Camp el passat 1 d’octubre. En aquest sentit ha enviat una correu al consells comarcals perquè el fes arribar a tots els ajuntaments catalans, i entre ells el Consell Comarcal de l’Alt Camp.

Aquesta carta és la següent: “En relació amb els lamentables i reprovables fets ocorreguts el passat diumenge 1 d’octubre, quan milions de catalans de manera pacífica volien exercir lliurement i democràticament el seu dret a vot en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, i amb l’objectiu que els fets no caiguin en l’oblit i no perdem la memòria dels mateixos, s’ha establert un protocol des del Departament de Cultura i l’Associació d’Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya pel que fa a la recollida, tractament i arxiu documental de tot aquell material gràfic, sonor i fins i tot manuscrit, amb relació a l’actuació de les forces de seguretat de l’Estat espanyol amb l’objectiu de coartar la llibertat d’expressió i pensament de milers i milers de catalans, amb una actuació clarament bel·ligerant i antidemocràtica contra la població civil, que amb les mans alçades com a signe de no violència va rebre l’embat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, recordant-nos a tots plegats imatges més pròpies d’altres temps… Precisament per recopilar tot aquest material, es posa en marxa un protocol que s’anirà adaptant i ampliant en funció del nivell de resposta comarcal a aquesta crida:
L’adreça electrònica on caldria enviar-ho és la de l’ACAC: acaltcamp.cultura@gencat.cat

En el missatge que es pot adjuntar caldria informar del lloc (municipi, col·legi, carrer, etc. així com de l’autor, si es vol que consti, si no serà anònim).”