El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb les policies locals de diversos municipis de Catalunya una campanya preventiva en zona urbana de control i protecció dels vianants, que s’ha encetat aquest, dilluns 16 d’abril, i s’allargarà fins al 22 d’abril. Ateses les xifres de sinistralitat en zona urbana, en què una part important de les víctimes mortals per accident de trànsit són per atropellament, l’SCT vol posar èmfasi en el control preventiu i l’empara dels vianants, els més vulnerables en l’àmbit de la mobilitat.

Durant la campanya, les policies locals posen especial cura a combatre les infraccions i les conductes de risc dels conductors dels diferents tipus de vehicles que posin en perill la integritat dels vianants.
També es vetlla per lluitar contra la indisciplina en el respecte als semàfors i els passos de vianants i es faran controls preventius dels creuaments incorrectes per part dels vianants.

També s’incideix en les conductes antireglamentàries que impliquin un comportament que entorpeixi indegudament la circulació i que originin perjudicis o molèsties innecessàries a les persones.