//Albert Oliva es presenta a la reelecció per presidir la UAF

Albert Oliva es presenta a la reelecció per presidir la UAF

D'altra banda, l'assemblea aprovarà l'inici del tràmit per demanar el reconeixement d'Entitat d'Interès Cultural a la Generalitat de Catalunya.

per | 2020-01-15 18:12:3915/01/2020 18:12 | 0 comentaris

La Unió Anelles de la Flama celebrarpa la seva assemblea general ordinària 2020 el dissabte 25 de gener, a les 19.30h en una única convocatòria al local social de l’entitat.

En el decurs de l’acte es durà a terme la reelecció i reaprovació del president, Albert Oliva, amb la seva candidatura per a la junta directiva pel proper any. Oliva fou escollit president ara fa un any. A més, de l’actual junta causaran baixa dies persones i s’incorporan dues més.

D’altra banda, l’assemblea aprovarà l’inici del tràmit per demanar el reconeixement d’Entitat d’Interès Cultural a la Generalitat de Catalunya.

Altres punts de l’ordre del dia són: lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta de l’assemblea anterior; sol·licituds d’alta de socis presentades durant l’exercici 2019 i llistat de baixes de socis de l’entitat durant el 2019, informe de l’exercici econòmic 2019; informe anual de les activitats 2019; renovació parcial de la Junta Directiva; nforme anual de la previsió d’activitats 2020; pressupost 2020 i torn obert de paraula.

 

 

 

Deixa un comentari