//A prop del 25% de la població de l’Alt Camp cobra una pensió contributiva

A prop del 25% de la població de l’Alt Camp cobra una pensió contributiva

A la comarca de l’Alt Camp hi ha un total de 10.527 persones que cobren una pensió contributiva: per invalidesa permanent, per jubilació, per viudetat, per orfenesa o per ajuda familiar.

per | 2018-07-14 08:56:3214/07/2018 08:56 | 0 comentaris

A la comarca de l’Alt Camp hi ha 10.527 persones que cobren una pensió contributiva segons dades oficials. Tenint en compte que l’Alt Camp te una població de 44.000 habitants, això representa que un de cada quatre comarcans en cobra una pensió.

Desgranant aquesta xifra es troba que el gruix de pensionistes son les que cobren per jubilació que són 6.669, seguides de les que cobren per viudetat que són 2.441, per incapacitat permanent son 1.093, per orfenesa 316 i favor de familiar 8.

Mirant l’evolució del nombre pensionistes contributius a la comarca es pot observar que any rera any es va incrementant: 9.994 en l’any 2011, 10.141 en el 2012, 10.240 en el 2013, 10.271 en el 2014 i 10.407 en el 2016, per tant un increment de 533 pensionistes en els darrers sis anys, increment donat especialment en les pensions per jubilació.

Mirant per sexes hi ha mes dones que cobren pensió contributiva que homes. Elles són 5.732, un 54,55% mentre que hi ha 4.795 persones que és el 45’55%.

Deixa un comentari