//A l’Alt camp a finals del 2018 hi havien 9.246 pensionistes

A l’Alt camp a finals del 2018 hi havien 9.246 pensionistes

A finals de l'any es paguen un total de 10.618 pensions contributives a l'Alt Camp. La pensió mitjana és de 1.068 euros

per | 2019-08-15 16:40:5115/08/2019 16:40 | 0 comentaris

A l’Alt Camp a finals del 2018 hi havia un total de 9.246 pensionistes una xifra creixen any rere any seguint la tònica de la resta de Catalunya. Si en el 2011 el nombre de pensionistes a l’Alt Camp era de 8.642, en el 2013 ja eren 8.856, en el 2016 eren 9.051  i en el 2017 eren 9.167.

A finals del 2018 a l’Alt Camp hi consten un total de 10.618 pensions contributives una xifra que també va en augment any rere any: al 2011 eren 9.994, al 2013 ja eren 10.240 i al 2017 ja sumaven 10.527.

Pel que fa de mitjana, la pensió contributiva era de 1.032 euros segons dades facilitades per Idescat.

A Catalunya

Al mes de desembre del 2018, a Catalunya residien 1.498.196 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social; és a dir, el 19,7% de la població. El nombre de pensions era de 1.701.954, xifra que representa que els pensionistes percebien 1,14 pensions de mitjana. L’Idescat presenta per primera vegada, dins de l’Estadística de pensions contributives, dades sobre pensionistes, i publica la sèrie des de l’any 2011.

Per grups d’edat, destacava el de pensionistes de 65 a 79 anys (el 51,7% del total), seguit del de 80 anys i més (el 27,1% del total) i del de 50 a 64 anys (el 15 , 5% del total). Per sexe, el nombre de dones perceptores de pensions contributives era més alt que el d’homes (51,1% respecte de 48,9%), però aquesta majoria de dones entre el total de pensionistes era deguda exclusivament als majors de 80 anys , on el 60,7% eren dones, ja que a la resta de grups d’edat hi havia més presència d’homes que de dones.

Els pensionistes que percebien 1.000 euros o menys representaven el 52,5% del total; els que percebien entre 1.001 i 2.000 representaven el 34,5% del total; i els que percebien més de 2.000 representaven el 13,0% del total de pensionistes. Des del 2011 els pensionistes que no superaven els 1.000 euros va ser disminuint any rere any, un 3,2% del 2017 al 2018. En canvi els que superaven aquest import va ser augmentant, un 6,3% en el mateix període.

L’import brut percebut pels pensionistes en el mes de desembre del 2018 era de 1.145 euros de mitjana; quan es diferencia per sexe s’observa la desigualtat entre homes (1.338 €) i dones (961 €).

Deixa un comentari